Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam: Sparkly Kids
Adres: Schepenenstraat 39, 3417SH Montfoort
E-mail: info@sparklykids.nl
KVK-nummer: 74875027
BTW-nummer: NL212519669B01

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via info@sparklykids.nl


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sparkly Kids en op elke tussen Sparkly Kids en consument tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Sparkly Kids aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
1.3 Sparkly Kids bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Sparkly Kids deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.


2. Betaling/levering
2.1 De consument dient de betaling direct te voldoen door middel van een overboeking per bank of iDeal.
2.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sparkly Kids te melden.
2.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.4 Bestellingen worden verscheept via PostNL. De artikelen worden zorgvuldig verpakt voor transport. Sparkly Kids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten/schade van de bezorger. Bij ontvangst dient de koper de inhoud te controleren op schade/onvolkomenheden, mocht dit het geval zijn dan dient de koper direct contact op te nemen met Sparkly Kids doormiddel van een e-mail naar info@sparklykids.nl.
2.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.


4. Ontbindingsrecht
4.1 Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
4.2 Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Sparkly Kids te melden.
4.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
4.4 Sparkly Kids vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
4.5 Ontbindingsrecht is niet van toepassing op producten welke op aanvraag van de consument op maat worden gemaakt.


5. Klachten en geschillen
5.1 Op overeenkomsten tussen Sparkly Kids en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
5.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Sparkly Kids doormiddel van een e-mail naar info@sparklykids.nl.
5.3 Bij Sparkly Kids ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Sparkly Kids hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.


6. Afbeeldingen en specificities
6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Sparkly Kids gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.2 Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Sparkly Kids www.sparklykids.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparkly Kids te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.7. Toepasselijkrecht
7.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 Sparkly Kids | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel